Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Ekonomi och logistik - översikt

Ekonomi och logistik - översikt

Begrepp inom ekonomi och logistik

Ekonomi har ett perspektiv att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster. Logistik är ett synsätt för att hantera effektiva flöden från leverantör till slutlig konsument av den färdiga produkten.

I ett företags flöden är det inte bara materialet som ska bli effektivt hanterat. Till varje materialflöde finns också ett informationsflöde och ett kapitalflöde som måste vara lika effektiva. Den här kursen förklarar grundläggande begrepp och samband inom ekonomi och logistik.

Utbildningsmål: Du kan förstå begrepp och samband inom ekonomi och logistik för analyser av verksamheter. Du vet även hur man drar slutsatser i arbetet mot ökad lönsamhet genom sänkta totala kostnader och/eller ökade intäkter.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Ekonomi och logistik - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Det ekonomiska språket
Ekonomi utgör ett sätt att beskriva produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Företagsekonomins problemområden
Företagsekonomins roll att samordna informationen för olika funktioner i företaget.

Vad är logistik?
Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Leveransservice
Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Utveckling av produktionssystem
Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Produktion och lager
Beskrivning av begreppet produktionsprocess.

Kapital bundet i lager
En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Produktionstyp
Fördjupad analys av produktionssystem.

Faktorer och trender
Beskrivningar av faktorer som påverkar förutsättningarna för planering och styrning.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24