Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lean Production

Utbildningar inom Lean Production

Gör mer med mindre resurser

Med Lean Production har industrin fått en ny utmaning. Målet är att uppnå en processorienterad och behovsstyrd produktion där alla arbetar efter ett standardiserat arbetssätt.

Huvudprincipen är att eliminera slöseri och enbart ägna sig åt aktiviteter som ökar värdet på en produkt. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och ska därför systematiskt elimineras.

Det finns en stor förbättringspotential inom industrin men man måste våga utmana sina processer, både fysiska och mentala.

Vi har följande utbildningar inom området Lean Production:

Svenska:

5S - Sortera och organisera 
En gemensam standard på arbetsplatsen.

Förebyggande underhåll, TPM 
Ett koncept och arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten.

Kvalitetsarbete - översikt 
Förbättringsarbete för konkurrenskraft.

Lean Production - översikt 
Utför endast det som ger kundnytta.

Processorienterat arbetssätt 
Skapa överblick och fokusera på kunden.

Värdeskapande produktivitet  
God effektivitet är att fördela resurserna rätt.

Engelska:

5S - Sort out and Organize 
Organized order at your workplace.

Improving the Production Process 
Achieving higher productivity.

Lean Concepts and Tools - Overview 
Adding values in business.

Lean Production - overview 
To put focus on the customers' needs.

Preventive Maintenance, TPM 
A concept and working method to increase the overall equipment efficiency.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24