Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Värdeskapande produktivitet

Värdeskapande produktivitet

God effektivitet är att fördela resurserna rätt

Tid blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Intresset för tidseffektiva produktionssystem och koncept inom verksamhetsutveckling har blivit större de senaste åren. Den ökade användningen av tidsrelaterade begrepp speglar den betydelse tiden har inom logistikområdet.

Begreppet produktivitet används för att kvantifiera sambandet mellan resursinsats och produktionsresultat. Att arbeta för högre kvalitet i produktionen genom kvalitetsstyrning är ofta ett sätt för företaget att driva verksamheten både mot mål för produktivitet och mot mål för effektivitet.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i viktiga begrepp för verksamhetsutveckling där tidsfaktorer används för att mäta och förbättra verksamhetens konkurrenskraft.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Värdeskapande produktivitet är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Produktivitet och effektivitet
Begreppet produktivitet används ofta synonymt med begreppet effektivitet.

Produktivitet eller kostnadsjakt
Produktivitetsförbättring är ett av de starkaste medlen för att nå hög konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

Relationen effektivitet och produktivitet
Båda begreppen behandlar resultat i förhållande till insats.

Totalkvalitet och verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling ett system för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten.

Koncept inom verksamhetsutveckling
Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Värdeskapande processer
Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

De sex stora förlusterna
Den totala utrustningseffektiviteten begränsas av sex stora produktionsförluster.

Tidseffektivitet
Motiven för tidseffektiva produktionssystem och ambitionen att minska ledtiderna.

Vanliga misstag kring begreppet produktivitet
Fem vanliga misstag vid användning av begreppet produktivitet vid utveckling av produktionsprocesser.

Lönsamhet och produktivitet
Lönsamhet handlar om relationen mellan output och input i monetära termer i form av resultat och tillgångar.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24