Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lean Concepts and Tools - Overview

Lean Concepts and Tools - Overview

Adding values in business

The power of the philosophy about Lean Production lies largely in a business management that constantly invests in its employees and promotes a culture of continuous improvement. Basically, it focuses on encouraging people to continuously improve the processes that they are working in.

Production competitiveness can be enhanced through improvements in methodology, performance and utilization with a holistic approach that creates value. This course explains and discusses concepts and tools that are used in the implementation of Lean production.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge insikter om filosofin kring Leankoncept och användningen av Leanverktyg.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Lean Concepts and Tools - Overview är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Improvement Potential with Lean Production
The manager and the staff of a company must dare to challenge both their physical and mental processes.

The Foundation of Lean Production
The concepts Stability and Standard form the foundation of the Lean model or temple.

Stability and Standard
The foundation of a Lean production system is standardization and creating stability in the processes

The Tool for Creating Standard and Stability
A basic tool used to create standard and stability is 5S.

Quality in Every Stage
The purpose is to quickly discover deviations from the standard, preferably before an error occurs.

Pull Production
Just-in-Time is a generic term for this production philosophy within demand controlled production.

Focus on Setup Times
A successful Just-in-Time system usually involves placing an emphasis on reducing setup times.

Customer Focus and Continuous Improvements
The basis of fortunate improvements of the business is that you are aware of the current situation.

The Background to Total Productive Maintenance
The fundamental aim of TPM is to change a company's culture and implement operator maintenance in a company.

The Six Big Losses
Overall equipment effectiveness is limited by six big production losses.

The Seven Quality Control Tools – 7QC
The Seven Quality Control Tools are used to identify, analyse, structure and visualise the sources of problems as well as the factors that influence these sources.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24