Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lean Production - översikt

Lean Production - översikt

Utför endast det som ger kundnytta

Med Lean Production menas att enbart det som ger kundnytta ska utföras. På så sätt frigörs kraft och energi till utveckling och ständiga förbättringar av företagets affärer, produkter och processer.

Att introducera Lean i sin verksamhet innebär inte en engångssatsning, utan ett sätt att leva. Lean-konceptet innebär en genomgripande förändring av företagens sätt att arbeta. Därmed påverkas medarbetarnas arbetssätt mycket starkt.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i de principer och metoder som utgör grunden till Lean Production.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Lean Production - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Japansk tillverkningsfilosofi och Lean Production
Det japanska företaget Toyota kopplas ofta samman med Lean Production.

Konkurrenskraftigt arbetssätt
Förespråkare hävdar att Lean Production är det mest konkurrenskraftiga sättet för industriell produktion.

Förbättringspotential med Lean Production
Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Hur Lean Production hänger ihop
Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Stabilitet och standard
Grunden i ett system för Lean Production är standardisering och att skapa stabilitet i processerna.

5S - Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet
Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S.

Förbrukningsstyrd produktion
Just-in-Time är en samlingsbeteckning för en styrmetodik inom behovsstyrd produktion.

Kvalitet i varje led
Målet är att snabbt upptäcka avvikelser från standarder, helst innan fel uppstår.

Kundfokus och ständiga förbättringar
Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet vart man står idag.

Engagemang och lagarbete
Inom Lean Production är teamarbetet viktigt och arbetsgruppen sätts därför i centrum.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24