Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Helhetssyn - materialflöde och lönsamhet

Helhetssyn - materialflöde och lönsamhet

Räntabilitet är ett mått på effektivt använda resurser

Att planera innebär förenklat att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. En helhetssyn ställer krav på planeringsprocessen som måste genomföras på flera planeringsnivåer, olika lång sikt och med olika precision. Syftet med planering är att möta leveransdatum och använda resurser på bästa sätt.

Varje beslut som fattas är baserat på någon form av hantering av risk. En viktig del i detta arbete är att med olika former av prognoser söka göra användbara framtidsbedömningar.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i planeringsprocessen för material- och produktionsstyrning och den helhetssyn den ställer för att möta leveransdatum och använda resurser på bästa sätt på kort och lång sikt för en lönsam verksamhet.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Helhetssyn - materialflöde och lönsamhet är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Planeringsprocessen
Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Hantering av osäkerhet
Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Vad påverkar materialflödet?
Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Suboptimering och helhetssyn
Förklaring av effekterna av suboptimering.

Styrprinciper inom produktion
Två olika styrprinciper för att administrativt styra produktionen.

Materialplanering
Materialplaneringens arbetsuppgifter.

Att hålla leveranstider
Introduktion av olika metoder att effektivisera verksamheten och möta angivna leveransdatum.

Materialförsörjning
Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Försörjningskedja
Försörjningskedjans element.

Nyckeltal inom logistikområdet
Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Ekonomiska mål
Introduktion till begrepp som mäter måluppfyllelse och användningen av företagets resurser.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24