Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Försäljning och logistik

Försäljning och logistik

Samspelet med kund och förutsättningar för leverans

Försäljning och sättet att sälja till kund påverkar ett företags logistik. Säljaren har en viktig roll att förmedla information som påverkar viktiga logistiska aktiviteter inom det egna företaget och förutsättningarna för leveranser till kunder.

Utformning av långsiktiga samarbeten mellan leverantörer och kund ger förutsättningar till effektiva leveranser och god kundservice.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i betydelsen av sambandet mellan försäljningens agerande i samspelet med kund och förutsättningar för leveransfunktionen, produktion eller lager, till effektiva leveranser och god kundservice.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Försäljning och logistik är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Den industriella marknaden
På en industriell marknad ses kunderna och leverantörerna som jämbördiga partner.

Försäljning och logistik
Logistikaktiviteter i anknytning till försäljning och marknadsplanering.

Försäljning och materialförsörjning
Vid försäljning till kund är det viktigt med samverkan med kundens inköpsfunktion angående materialförsörjningen.

Trender bland industriella inköpare
Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Leverantörssamarbete
Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete
Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Begreppet leveransservice
Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision
Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet
Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Ledtid och orderprocess
Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Ledtidsanalys
Metod att minska den totala ledtiden.

Kundupplevd kvalitet
Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Kundservice
Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24