Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lagerhållning i försörjningskedjan

Lagerhållning i försörjningskedjan

Frikoppling av materialflöden med lager för att minska störningar

Lagerfunktionen ger möjligheter till betydande kostnadsminskningar genom en hel förädlingskedja från leverantörer till slutlig kund. Detta kan realiseras genom minskad osäkerhet och snabbare flöde.

Leveransservicen mot kund spelar en viktig roll, där faktorer som tid, precision och ökad servicegrad alla ger större förutsättningar för en ökad försäljning. Bra leveransservice kan presteras utan stora lager, med hjälp av en flexibel produktion med korta ledtider.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring laghållningens betydelse för leveransservice och planering i en försörjningskedja.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Lagerhållning i försörjningskedjan är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Försörjningskedja
Försörjningskedjans element.

Motiv för att ha lager
Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Lagerhållning och styrning
Lagerhållningens utformning kan ge betydande kostnadsminskningar för hela förädlingskedjan.

Synkronisering av materialflöden
Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering
Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Fysisk distribution
Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Begreppet leveransservice
Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision
Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet
Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Leverantörsstyrda lager
Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Tid och flexibilitet
Kortare tider innebär möjligheter att ställa om snabbare.

Flexibel produktion
En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24