Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Anvndare:
Lsenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du r hr: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Hälsa Säkerhet och Miljö

Utbildningar inom Hlsa Skerhet och Milj

kad skerhet fr mnniskor och natur

Med goda arbetsmetoder och arbetsfrhllanden kar frutsttningarna fr en effektiv och sker produktion av varor och tjnster. Detta r viktigt ur svl mnsklig som ekonomisk synvinkel. Dessutom finns ofta inom omrdena skerhet och arbetsmilj ett omfattande regelverk baserad p internationell och nationell lagstiftning som stter ramarna fr ett fretags verksamheter.

Vi har fljande utbildningar inom omrdet Hlsa Skerhet och Milj:

Svenska:

Arbetsmilj, risker och ergonomi  
Systematiskt arbetsmiljarbete ska vara enkelt.

Egenkontroll fr sker hantering av livsmedel  
Att arbeta frebyggande med livsmedelsskerhet.

GMP vid tillverkning av frpackningar 
God tillverkningssed enlig rdande kvalitetsstandard.

God HygienPraxis inom livsmedelshantering  
Hygieniska arbetsmetoder.

Good Distribution Practice  
Bibehllen kvalitet genom hela distributionskedjan.

Krav p verksamhet med livsmedelshantering  
Att bereda, hantera eller slja livsmedel som r skra att ta.

Skydd av livsmedel mot skadegrelse 
Livsmedelsskerhet mot ven hot och bedrgerier.

Engelska:

Good Distribution Practice - EU 
Quality maintained throughout the distribution chain.

Protection of Food against Intentional Damage 
Food safety against also threats and fraud.

Self-Control for Safe Handling of Food Products 
To work preventively with food safety.


Se hela vrt kursbibliotek p www.gothialogistics.se eller ring oss p 011 - 21 93 24