Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsmiljö, risker och ergonomi

Arbetsmiljö, risker och ergonomi


Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara enkelt

Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna för en effektiv och rationell produktion, ur såväl mänsklig som ekonomisk synvinkel. Att skapa en bra arbetsorganisation med tydliga roller och bra arbetsmetoder är en viktig del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inom det produktionstekniska arbetet i ett företag gäller det att söka utforma så bra arbetsplatser som möjligt för att samtidigt uppnå hög produktivitet och en bra arbetsmiljö för personalen. Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Utbildningsmål: Du får kunskaper om lagar, bestämmelser och rutiner kring arbetsmiljö och säkerhet. Du lär dig förstå betydelsen av att alla måste medverka för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Arbetsmiljö, risker och ergonomi är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

God arbetsmiljö - en konkurrensfaktor
Frågor om arbetsmiljö skall ses som en gemensam angelägenhet för företaget och dess anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att kontinuerligt undersöka arbetsförhållanden, bedöma och hantera risker och kontrollera åtgärder.

Arbetsstudier
Arbetsstudier innebär systematiska undersökningar av samspelet mellan människor, material och anläggningar.

Problem och avvikelser
Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet som gör att rätt standard eller mål inte kan uppnås.

Säkerhetskulturen inom industrin
I en god säkerhetskultur är säkerhet en viktig värdering och norm i arbetet.

Olycksteori
Ett olycksförlopp kan ofta förklaras som en lång kedja av händelser där brister på olika nivåer leder till en olycka.

Belastningsergonomi
Belastningsergonomi handlar om hur centrala faktorer i arbetet påverkar kroppens muskler och leder.

God belastningsergonomi
Fem teser kan formuleras för god belastningsergonomi.

Ensidigt arbete
Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

Tung manuell hantering
En tung manuell hantering innebär risk för överbelastning som kan ge svåra besvär i rygg, axlar och nacke.

Samverkan och skyddsorganisation
På arbetsplatserna har arbetsgivare och arbetstagare skyldighet att samverka i frågor som rör arbetsmiljön.

Rehabilitering
Arbetsgivaren svarar för den s k yrkesinriktade rehabiliteringen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24