Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / God HygienPraxis inom livsmedelshantering

God HygienPraxis inom livsmedelshantering


Hygieniska arbetsmetoder

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa är säkra och rätt märkta. Livsmedelsverket är central myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige på basis av EU:s ramverk om livsmedelshygien och kontroll.

En säker livsmedelshantering förutsätter att arbetsgivaren tillser att all personal, inklusive nyanställda och extrapersonal, har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien. Denna kurs har tagits fram i samarbete med myndighet som utför livsmedelskontroll av företag.

Utbildningsmål: Livsmedelshygien handlar om att förhindra negativa effekter på människan vid hantering och förvaring av livsmedel. Med hygieniska arbetsmetoder kan man minska dessa risker. Kursen ger dig insikter i gällande lagstiftning inom livsmedelshantering och hygieniska arbetsmetoder.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: God HygienPraxis inom livsmedelshantering är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedel
Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Hållbarhet hos livsmedel
Genom att förvara livsmedel i låga temperaturer kan man hämma mikrobernas tillväxt maximalt.

Livsmedelshygien
Att förhindra negativa effekter på människan vid hantering och förvaring av livsmedel.

Personlig hygien
Att sköta sin hygien och hälsa är ett grundläggande krav för personer som arbetar med livsmedel.

Renhållning inom livsmedelshantering
En välskött renhållning och god ordning skapar grunden för hygien i arbetet

Kemiska och fysiska hälsofaror
Vid hantering och tillverkning av livsmedel kan dessa bli påverkade på olika sätt så att det uppstår hälsofara.

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel
Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24