Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Egenkontroll för säker hantering av livsmedel

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel


Att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsverket är central myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige på basis av EU:s ramverk om livsmedelssäkerhet.

Egen kontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Alla företag i livsmedelskedjan, där livsmedel hanteras yrkesmässigt, måste ha ett egenkontrollprogram. Denna kurs har tagits fram i samarbete med myndighet som utför livsmedelskontroll av företag.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företagets egen kontroll tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kraven baseras på är en god hygienpraxis och en god tillverkningssed som skapar bra allmänna hygieniska förhållanden för hantering av livsmedel. Kursen ger dig insikter i gällande lagstiftning inom egenkontroll.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Egenkontroll för säker hantering av livsmedel är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedel
Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Livsmedelskvalitet
Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp och omfattar i betydelse beskaffenhet, egenskap och värde

Livsmedelsverksamhet
Livsmedelsföretag ska enligt EU:s ramverk för livsmedelshygien antingen registreras eller godkännas av kontrollmyndighet

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel
Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

Riskanalys och kritiska styrpunkter
Denna systematiska riskanalys för egenkontrol kallas HACCP

Verksamhetsanalys i arbetet med HACCP-principerna
För att lättare hitta farorna inom verksamhetens livsmedelshantering

Att göra en faroanalys
Att identifiera alla de faror i verksamhetsflödet som kan orsaka hälsorisker för konsumenten.

Att bestämma och hantera kritiska styrpunkter
För varje kritisk styrpunkt ska rutiner upprättas för verifiering av att den är under kontroll.

Märkning av livsmedel
Märkningen av ett livsmedel får inte vilseleda köparen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24