Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Krav på verksamhet med livsmedelshantering

Krav på verksamhet med livsmedelshantering


Att bereda, hantera eller sälja livsmedel som är säkra att äta

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretag ska antingen registreras eller godkännas av kontrollmyndighet. God hygienpraxis är grunden för all livsmedelshantering.

Ett av de viktigaste krav i lagstiftningen är att en verksamhet måste kunna påvisa för en kontrollmyndighet hur den gör för att klara en god livsmedelshygien och ha fungerande rutiner för livsmedelshantering. Denna kurs har tagits fram i samarbete med myndighet som utför livsmedelskontroll av företag.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företagets egen kontroll tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kraven baseras på är en god hygienpraxis och en god tillverkningssed. Kursen ger dig insikter i kraven på en verksamhet med livsmedelshantering.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Krav på verksamhet med livsmedelshantering är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedel
Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedelsverksamhet
Livsmedelsföretag ska enligt EU:s ramverk för livsmedelshygien antingen registreras eller godkännas av kontrollmyndighet

Krav på verksamhet med livsmedelshantering
Att främja en hög skyddsnivå avseende livsmedelssäkerhet för människors liv och hälsa

Livsmedelshygien
Att förhindra negativa effekter på människan vid hantering och förvaring av livsmedel.

Personlig hygien
Att sköta sin hygien och hälsa är ett grundläggande krav för personer som arbetar med livsmedel.

Renhållning inom livsmedelshantering
En välskött renhållning och god ordning skapar grunden för hygien i arbetet

Märkning av livsmedel
Märkningen av ett livsmedel får inte vilseleda köparen.

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel
Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

Livsmedelskontroll av myndighet
Myndighet kontrollerar att livsmedelsföretag uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24