Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / GMP vid tillverkning av förpackningar

GMP vid tillverkning av förpackningar

God tillverkningssed enlig rådande kvalitetsstandard

GMP, Good Manufacturing Practice är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, kosmetika, livsmedel och hälsokost. Reglerna för GMP finns i en gemensam lag för hela EU.

Med god tillverkningssed avses den del av kvalitetssäkringen som är avsedd att säkerställa att produkterna tillverkas och kontrolleras på ett enhetligt sätt i enlighet med den rådande kvalitetsstandarden för produktens användningsområde. Det finns inget undantag från GMP-kravet, utan kravet gäller oavsett storlek på verksamheten.

Utbildningsmål: Med tillverkning enligt EU’s direktiv för GMP avses alla steg från inköp av råvaror och material till produktion, kvalitetskontroll, lagring, förpackning eller ompackning och distribution av läkemedel jämte tillhörande kontroller. All personal, som arbetar med något steg inom läkemedelstillverkning behöver ha utbildning inom GMP. Syftet med kursen är att ge insikter i de riktlinjer som utarbetats av EU.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: GMP vid tillverkning av förpackningar är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Läkemedel - definitioner
Läkemedelslagen beskriver vad ett läkemedel är.

Ett läkemedels historia
Regelverken är framtagna för att säkra läkemedlens kvalitet och säkerhet genom hela kedjan.

Tillverkning enligt GMP
Ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, kosmetika, livsmedel och hälsokost.

Kvalitetssäkring och GMP
Att med hjälp av ledningssystem skapade rutiner och ansvarsfördelning för att se till att kvalitetsarbetet fungerar.

Personal inom läkemedelstillverkning
All personal som jobbar med något steg inom läkemedelstillverkning behöver ha rätt kompetens och utbildning

Lokaler och utrustning för läkemedelstillverkning
Lokaler och utrustning ska vara anpassade för avsedd verksamhet.

Förpackningar och bipacksedelar
En läkemedelsförpackning kan omfatta en komplett förpackningslösning med bipacksedel.

Dokumentation vid tillverkning inom läkemedel
Dokumentation är en viktig del vid tillverkning inom läkemedel.

Produktförpackning livsmedel
Förpackningens huvuduppgift är att skydda produkten under hantering och transport.

Kvalitetskontrollsystem
Det tillverkande företaget ska ha ett system för kvalitetskontroll under tillsyn av kvalificerad person.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24