Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Skydd av livsmedel mot skadegörelse

Skydd av livsmedel mot skadegörelse

Livsmedelssäkerhet mot även hot och bedrägerier

Det traditionella arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet har fokuserat på risker som uppstår oavsiktligt. Säkerhetsrisker på livsmedel till följd av medvetna handlingar i syfte att skada eller att skapa ekonomisk vinning till angriparen har därför oftast inte beaktats.

Nya säkerhetsriktlinjer för livsmedel bla GFSI, Global Food Safety Initiative behandlar globala standarder för att minska livsmedelbedrägerier och effekterna av hot. Arbetssätt som bygger på TACCP och VACCP är metoder för att förebygga uppsåtliga handlingar i form av t.ex. bedrägerier och sabotage.

Utbildningsmål: Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenters tilltro till livsmedel. Livsmedelsfusk är ett etablerat problem och livsmedelshot kan orsaka stor skada på folkhälsan och ekonomi. Alla led i kedjan från råvaruleverantör, tillverkare, distributörer och detaljister berörs. Kursen ger dig insikter i nya säkerhetsriktlinjer för livsmedel bla GFSI.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Skydd av livsmedel mot skadegörelse är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

650 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedelsförsörjning
Tillgången till livsmedel är ett grundläggande behov för ett samhälle.

Globala standarder för livsmedel
En certifiering av ett företag ger säkrare livsmedel genom hela flödeskedjan.

Livsmedelsskydd och livsmedelssäkerhet
Begreppet livsmedelsskydd handlar om ansträngningen att skydda livsmedel från avsiktliga handlingar av skadegörelse.

Särskilda skyddsåtgärder för livsmedel
Nya säkerhetsriktlinjer för livsmedel kräver metoder för att upptäckta bedrägerier eller minska dessa.

Riskbedömning inom livsmedelshantering
Riskbedömning genomförs med syftet att definiera kontrollerande och förebyggande åtgärder.

Kritiska kontrollpunkter enligt TACCP
En metodik som underlättar organisationer att undvika eller mildra livsmedelshot i hela försörjningskedjan av livsmedel.

Bedömning av risk enligt TACCP
Organisationer behöver förstå de hot som identifieras, men man bör fokusera uppmärksamheten på de hot som prioriteras.

Medarbetarens roll inom livsmedelsskydd
Medvetenheten om skydd av livsmedel beror främst på medarbetarens uppmärksamhet och deras engagemang för åtgärder av skydd.

Spårbarhet i livsmedelskedjan
De tekniska lösningarna för spårbarhet måste integreras med den fysiska kontrollen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24