Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Ekonomi

Utbildningar inom Ekonomi

Resursers inverkan på verksamheten

Företagsekonomi utgör ett sätt att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Företagsekonomi handlar om att hushålla med företagets resurser, både mängden pengar i kassan och även hur maskiner och lokaler används. Produkten ska tillföra värde utan att göra något onödigt eller slösa på resurser.

Det är viktigt att vara insatt i de ekonomiska samband som är kopplade till produktion och kapitalanvändning för att kunna använda resurserna på bästa sätt.

Vi har följande utbildningar inom området Ekonomi:

Svenska:

Företagsekonomi - översikt 
Att använda företagets resurser för att möta kundens behov.

Planering av produktion och investeringar 
Investeringsplanering i anläggningstillgångar.

Produktionsekonomi och budgetering - översikt 
Att planera och fördela resurser.

Engelska:

Business Economics - overview 
To use the company's resources to satisfy customer needs.

Economic Control and Budgeting - overview 
Planning and organizing resources.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24