Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Produktionsekonomi och budgetering - översikt

Produktionsekonomi och budgetering - översikt

Att planera och fördela resurser

Det är viktigt att använda företagets resurser så effektivt som möjligt för att kunna möta kundens behov. En budget är en framtida handlingsplan som uttrycks i ekonomiska termer.

Denna kurs ger dig, som arbetar med produktion, en introduktion i budgetarbetet samt sambandet mellan ekonomi, produktion och logistik.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge inblick kring budgetarbetet. Detta är en viktig del vid ekonomisk kontroll av användningen av företagets resurser.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Produktionsekonomi och budgetering - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Grundläggande ekonomiska begrepp
För att förstår hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Resultat och lönsamhet
Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp
Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Ekonomisk analys
Inledande beskrivning av metodiken för ekonomisk analys.

Räntabilitet - DuPont-modellen
En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Interaktiv Du Pont-modell
Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Ekonomistyrning
Hur man åstadkommer en organiserad styrning av beslutsfattande och agerande inom en organisation.

Budgetering
Budgeten som en plan för framtiden uttryckt i ekonomiska termer .

Budgeteringens faser
Beskrivning av budgetarbetet.

Budgetutformning
Beskrivning av budgetutformning med huvud- och delbudgetar.

Budgetuppföljning
Hur sker uppföljning av det verkliga utfallet jämfört med det budgeterade.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24