Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Företagsekonomi - översikt

Företagsekonomi - översikt

Att använda företagets resurser för att möta kundens behov

Företagsekonomi handlar om hur ett företagets resurser används för att företaget ska fungera. Det är viktigt att resurserna användning följs upp så att de ger bäst värde för kunderna och företagets intressenter.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge insikt i användningen av företagsekonomi i ett företag för att tillfredsställa kundernas behov.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Företagsekonomi - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Vad är företagsekonomi?
Företagsekonomi utgör ett sätt att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Grundläggande ekonomiska begrepp
För att förstår hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Resultat och lönsamhet
Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp
Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Räntabilitet - DuPont-modellen
En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Interaktiv Du Pont-modell
Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Rörliga och fasta kostnader
Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Direkta och indirekta kostnader
Kostnadsbegrepp vid produktkalkylering.

Särkostnader och samkostnader
Orsakssammanhanget mellan handling och kostnader.

Kapital bundet i lager
En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet
Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24