Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Planering av produktion och investeringar

Planering av produktion och investeringar

Investeringsplanering i anläggningstillgångar

Att planera och genomföra en investering handlar om strategi, framtid och formulering av mål. Det gäller att hushålla med resurserna och att använda dessa där de gör störst nytta för kunden. Investeringskalkylen fokuserar på finansiella kriterier och används för att bedöma om en investering är lönsam.

Investeringar förknippas främst med investeringar i materiella anläggningstillgångar och syftar ofta till att öka lönsamheten. Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut. Detta beror främst på att de ofta präglas av osäkerhet. Den här kursen behandlar begrepp och samband inom investeringsplanering.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en insikt i begrepp och samband inom investeringsplanering. Du får en översiktlig grund till att använda ett antal ekonomiska metoder för kostnads- och intäktsanalys.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Planering av produktion och investeringar är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 3 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Investeringar handlar om strategi
Investeringskalkylen måste vägas mot strategiska och kvalitativa aspekter på investeringen.

Investeringsarbete
Ett större investeringsprojekt innehåller många upprepade aktiviteter både internt och externt.

Investeringsprocessen
Investeringsprocessen kan brytas ned i olika steg, som vart och ett fyller en viktig funktion.

Investeringskalkylering
Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten.

Investeringsbedömning
Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut beroende främst på att de ofta präglas av osäkerhet.

Metoder för investeringskalkylering
Översiktlig behandling av de vanligaste kalkylmetoderna.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24