Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Inköp

Utbildningar inom Inköp

Balans: tillgång och efterfrågan

Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till företaget.

Inköpsarbetet inom materialförsörjning har stor betydelse för att skapa balans mellan behov och tillgång i ett företag.

Kunskaper inom teknik, juridik, logistik och ekonomi kombineras med affärsmässiga förhandlingar till en helhet som fungerar för både kund och leverantör.

Vi har följande utbildningar inom området Inköp:

Svenska:

Ekonomisk orderkvantitet vid lagerpåfyllnad 
Att balansera behov av material mot tillgång för leverans.

Materialförsörjning - effektivare leveranser 
Ett gränsöverskridande synsätt.

Materialförsörjning - översikt 
Anskaffa material från leverantörer.

Operativt inköp och inköpsteknik 
Aktiviteter för planering, inköp och avrop mot behov.

Engelska:

Economic Order Quantity 
Calculating the quantity to order.

Establishing Specification for Purchase 
Buying assignments are usually specific, item by item..

International Purchasing - overview 
Implications for purchasing in a one-world market.

Negotiation in Purchasing 
The process of working out procurement.

Operational Purchasing - Overview 
Purchasing of goods and services .

Purchasing Assignments - overview 
Requirements of basic purchasing functions.

Quality Aspects in Purchasing 
Meeting the objective of fitness for use.

Selecting Suppliers in Purchasing 
To get the best sources of supply.

Supplier Planning and Delivery Monitoring  
Meeting objectives for supply and monitoring performance.

Sustainable Purchasing in the Supply Chain 
Responsibility for the product throughout the life cycle.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24