Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Materialförsörjning - effektivare leveranser

Materialförsörjning - effektivare leveranser

Ett gränsöverskridande synsätt

Talesättet ”en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk” kan väl tillämpas på samarbetsfrågor med leverantörer. Det övergripande målet för inköpsplaneringen är att skapa och underhålla tillförlitliga källor för materialförsörjningen.

Det måste finnas information av så hög kvalitet att både köparen och leverantören kan och vågar styra materialflödet utan olika typer av säkerhetsbuffertar. De viktigaste faktorerna som påverkar möjligheten att göra förenklingar är att det finns ett bra samarbetsklimat.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i betydelsen av att utveckla ett bra samarbetsklimat för att effektivisera materialförsörjningen från leverantörsledet. Ett flödesorienterat tänkande gynnar samarbetet.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Materialförsörjning - effektivare leveranser är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Inköpsplanering
Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Inköpsledtid
Inköpsledtiden vid inköpsplanering kan indelas i tidselement kopplade till materialanskaffningen.

Leverantörssamarbete
Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Totalkostnadsanalys
Modell för analys av materialflödets effekt på lönsamheten.

Ökad inköpsfrekvens
En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet
Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete
Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Koncentration till färre leverantörer
En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Leverantörsrelationer
Uttrycket en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk kan väl tillämpas på samarbetet med leverantörer.

Leverantörsstyrda lager
Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24