Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Ekonomisk orderkvantitet vid lagerpåfyllnad

Ekonomisk orderkvantitet vid lagerpåfyllnad

Att balansera behov av material mot tillgång för leverans

Materialplanering handlar om att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt balansera behov av material mot tillgång på material i flödet. Obalanser mellan tillgång och behov leder till stora lager om tillgången är för stor respektive brister och dålig leveransförmåga om behovet är för stort

Att bestämma lagernivåer handlar om att avgöra när påfyllning ska beställas och vilken kvantitet som ska anskaffas. Denna optimala orderstorlek kallas ekonomisk orderkvantitet. Den vanligaste metoden för att beräkna en fast orderkvantitet är Wilsonformeln.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikter i frågor kring lagerpåfyllnad som balanserar behovet samt användning av Wilsonformeln för beräkningar av ekonomisk orderkvantitet.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Ekonomisk orderkvantitet vid lagerpåfyllnad är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Begrepp inom lagerstyrning
Beskrivning av vissa begrepp och principer.

Synkronisering av materialflöden
Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering
Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Lagerstyrning av materialflöden
Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter
Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Wilsonformeln
Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten.

Räkneövningar på partiformning
Räkneövningar på partiformning.

Beställningspunktssystem
Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Periodbeställningssystem
Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Tvåbingesystem
Enkelt system med synlig kontroll av lagersaldo för beställning av nytt material.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24