Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Materialförsörjning - översikt

Materialförsörjning - översikt

Anskaffa material från leverantörer

Materialförsörjning är en sammanfattande benämning på alla de aktiviteter i ett företag som anskaffar material från leverantörer. De aktiviteter som främst innefattas är materialplanering, inköp, transport, materialhantering, godsmottagning och inlagring.

Målen för material- och produktionsstyrning syftar till att åstadkomma en ökad lönsamhet i företaget. Kursen innehåller exempel på vad som påverkar vad i företagets verksamhet.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i de aktiviteter som påverkar företagets materialförsörjning. Du får också insikt i olika materialflödens kopplingar till produktionslogistik.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Materialförsörjning - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Begrepp och definitioner
De vanligaste begreppen inom produktionslogistik och material- och produktionsstyrning.

Materialförsörjning
Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Materialplanering och styrning
Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Styrning av materialflöden
Principer och områden för materialstyrning.

Produktionsstyrning
Redogörelse för syftet med produktionsstyrning.

Styrprinciper inom produktion
Två olika styrprinciper för att administrativt styra produktionen.

Konvergerande och divergerande flöden
Beskrivning av begreppen.

Övergripande planering
Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Prognosarbete vid produktionsplanering
Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Planeringsmetoder och kundorderpunkt
Principer och mål för material- och produktionsstyrning.

Mål för material- och produktionsstyrning
Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Arbete med nyckeltal
Synpunkter på arbete med nyckeltal.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24