Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lager och distribution

Utbildningar inom Lager och distribution

För bästa möjliga kundservice

Tidigare ansågs stora lager vara tecken på ett välmående och stabilt företag. Idag har synen på lagerhållning förändrats väsentligt och kostnadsaspekten på lagerhållningen har allt mer kommit i fokus.

Att hantera lager har blivit ett prioriterat område eftersom lagret har en stor påverkan på
kostnaderna för logistik och utförandet av kundservice. Fokus ligger snarare på ett snabbt genomflöde än en omfattande lagring.

Vi har följande utbildningar inom området Lager och distribution:

Svenska:

Dokumentation vid transporter 
Transporter kräver rätt dokumentation.

Förpackningslogistik - översikt 
Att vara en effektiv del av logistikkedjan.

Good Distribution Practice för lagerpersonal 
En organisation för kvalitet och säkerheten i verksamheten.

Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal 
Att säkert lagra, hantera och distribuera livsmedel inom dagligvaror .

Hantering av farligt gods ADR 1:3 
Bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Inköpsplanering och godsmottagning 
Rutiner för mottagnings- och kvalitetskontroll av gods.

Lagerhantering av livsmedel för samdistribution 
Att säkert lagra och hantera livsmedel för samordnad varudistribution .

Lagerstyrning - översikt 
Tillgänglighet och störningsfri produktion.

Leveransservice från lager 
Att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål.

Leveransvillkor och Incoterms 2020 
Avtalsparternas fördelning av ansvar vid export och import.

Logistik, transporter och tullhantering - översikt  
Speditörens roll i ett internationellt affärsavtal.

Logistiktjänster med NSAB 
Transporter har stor betydelse för leveranskvaliteten.

Prognosarbete i företag 
Att hantera osäkerhet i samband med beslut om framtida aktiviteter.

Säkra livsmedelstransporter 
Rätt temperatur under transporter.

Transporter av kylda och frysta livsmedel 
Att säkerställa kyl- och fryskedjan i hela varuflödet.

Transporter för hållbarhet 
Att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Truckutbildning - Teori 
Att skapa insikter inom truckkörning för säker materialhantering.

Engelska:

Demand Forecasting 
Forecasting is a prelude to planning.

Forecasting Techniques 
Forecasting methods when estimating the future demand.

Inventory Management - overview 
Making goods available when they are needed.

Packaging Logistics 
To be an effective part of the logistic chain.

Physical Distribution 
Movement of materials to the consumer.

Safe Food Transportation 
Right temperature during transportation.

Shipping and Transportation Services 
An effective part of the logistics chain.

Warehouse Management 
To use space, labor and equipment for efficient customer service.

Warehousing, Distribution and Delivery 
Managing demands to provide products.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24