Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Leveransservice från lager

Leveransservice från lager

Att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål

Det finns olika motiv för ett företag att bygga upp lager, vilket direkt påverkar lagrets karaktär. Den främsta anledningen till ett lager är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja. Ett förråd eller ett lager innebär att man förvarar produkter i väntan på kommande behov.

Målsättningen för ett producerande företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål. Hur dessa uppfylls preciseras i begreppet leveransservice som består av ett antal funktioner. Materialplanering handlar om att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt balansera behov av material mot tillgång på material i flödet.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i olika funktioner inom begreppet leveransservice och betydelsen av en god synkronisering av materialflöden via lager.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Leveransservice från lager är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Lagerhållning
Lagrets roll i olika företag och förhållanden inom tillverkning och variation i efterfrågan.

Motiv för att ha lager
Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager
Olika kategorier av lager och deras syften.

Leveransservice från lager
Hur man på ett effektivt sätt tillfredsställer kundens önskemål.

Leveranssäkerhet
Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Synkronisering av materialflöden
Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering
Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Materialbehovsplanering för lagerhållning
Planering av behov av råvaror och komponenter mot order eller prognoser.

Lagringskostnader
Kostnader för lagerhållning respektive lagerföring.

Inventering av lager
Att göra en fysisk avstämning av lagrets verkliga kvantiteter och värde.

Principer för lageradministration
Att klargöra vilken lagringsprincip som skall användas för godset och för individuella artiklar.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24