Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Inköpsplanering och godsmottagning

Inköpsplanering och godsmottagning

Rutiner för mottagnings- och kvalitetskontroll av gods

Med dagens ökade konkurrens har det blivit allt viktigare för företag att ha ett effektivt materialflöde. Det är viktigt att kontrollen av varor i materialflödet organiseras på lämpligt sätt. Företagens förebyggande kvalitetssäkringsarbete har fått en allt större betydelse i inköpsarbetet.

Godsmottagning inbegriper de aktiviteter som sker vid mottagning av ankommande gods från leverantörer. Där det finns möjlighet bör man redan i köpeavtalet bygga in kontrollfunktioner eller utveckla ett leveransserviceavtal

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring rutiner för mottagnings- och kvalitetskontroll av gods i ett förebyggande kvalitetssäkringsarbete för att få ett effektivt materialflöde.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Inköpsplanering och godsmottagning är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Försörjningskedja
Försörjningskedjans element.

Materialförsörjning
Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Inköpsplanering för leverantörsval
Arbetet med leverantörsbedömning.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete
Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Ökad inköpsfrekvens
En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Leveransserviceavtal
Beskrivning av olika element kring avtal om leverantörsservice.

Godsmottagning
Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Varumottagning och kontroll
Mottagningskontroll för ankommande gods.

Uppackning och ompackning
Operationer mellan externt till internt flöde.

Märkning och adressering
Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Kvalitetskontroll
Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Reklamation
Reklamationens innebörd.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24