Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Prognosarbete i företag

Prognosarbete i företag

Att hantera osäkerhet i samband med beslut om framtida aktiviteter

Att planera innebär förenklat att fatta beslut på basis av ett underlag med en bedömning av externa faktorer som kan förväntas påverka företaget. Det kan finnas olika skäl till att ta fram en prognos. Det innebär också att den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Prognostisering kräver att de underliggande mönstren för efterfrågan upptäcks från tillgänglig information om efterfrågan.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring prognosarbete och hur användningen av olika metoder kan minska osäkerheten kring viktiga faktorer inför planering och beslut i ett företag.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Prognosarbete i företag är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Målsättningar med att hantera osäkerhet
Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Egenskaper hos efterfrågan
Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Prognosarbete
Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Datakvalitet och osäkerhet
Brister i informationsflödet skapar osäkerhet och leder till att aktörerna riskerar att fatta sämre affärsbeslut.

Datamaterial till prognoser
Nästan alla prognosmetoder bygger på historiska kunskaper och data.

Prognossystemets uppbyggnad
Placera in prognoserna i sitt sammanhang genom att titta på hela prognosfunktionen.

Användning av prognoser
Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Bedömningsmetoder
Beskrivning av situationer där bedömningsmetoder används.

Beräkningsmetoder
Beskrivning av metodernas uppbyggnad.

Säsongsvariationer i efterfrågan
Många produkter har ett säsongsbetonat efterfrågemönster.

Prognosfel
En viktig faktor vid prognosarbete är prognosmetodens precision.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24