Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Hantering av farligt gods ADR 1:3

Hantering av farligt gods ADR 1:3

Bestämmelser som reglerar transport av farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka fara för liv och hälsa för djur och människor samt orsaka skada på miljö och egendom, om de inte hanteras på rätt sätt vid transport. Enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S ska all personal som är delaktig i hantering och transport av farligt gods ha utbildning för de uppgifter som de utför.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. I föreskrifterna benämns utbildningen för Övrig utbildning och kallas populärt för ”ADR 1.3-utbildning”.

Utbildningsmål: Du får en översikt över de bestämmelser som reglerar transport och hantering av farligt gods. Även de aktiviteter som har samband med transporter, lastning och lossning samt förvaring och hantering av farligt gods innefattas.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Hantering av farligt gods ADR 1:3 är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Allmänna bestämmelser kring farligt gods
Farligt gods är ämnen och föremål som kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Aktörer vid transport av farligt gods
Vid transport av farligt gods är många aktörer inblandade.

Klassificering av farligt gods
Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess farliga egenskaper.

Förpackat farligt gods
Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta.

Märkning och etikettering av enheter med farligt gods
Märkning av godsenheter ska vara synlig, läsbar och tåla väderpåfrestningar.

Begränsade och reducerade mängder
Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Värdeberäknad mängd
Det finns lättnader i regelverken för transport av små mängder farligt gods som baseras på värdeberäkning.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24