Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Good Distribution Practice för lagerpersonal

Good Distribution Practice för lagerpersonal

En organisation för kvalitet och säkerheten i verksamheten

För att bedriva handel med läkemedel krävs ett partihandelstillstånd. Den som innehar tillstånd att bedriva partihandel ska ha en organisation och ett ledningssystem för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

Inom EU finns ett gemensamt regelverk för partihandel med läkemedel, Good Distribution Practice. Utgångspunkten för GDP är att kvaliteten på tillverkade läkemedelsprodukter ska bibehållas genom hela distributionskedjan. För att klara det krävs rutiner och kunskap inom alla steg i kedjan.

Utbildningsmål: All personal som jobbar med något steg i partihandeln behöver ha rätt kompetens och utbildning i regelverket. Syftet med kursen är att ge insikter i de riktlinjer som utarbetats av EU och kunskap vad som gäller i olika steg av leveranskedjan.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Good Distribution Practice för lagerpersonal är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Läkemedel - definitioner
Läkemedelslagen beskriver vad ett läkemedel är.

Ett läkemedels historia
Regelverken är framtagna för att säkra läkemedlens kvalitet och säkerhet genom hela kedjan.

Hur ett läkemedel tillverkas
Alla läkemedel som tillverkas i EU eller importeras till EU måste leva upp till kraven enligt GMP

Olika typer av produkter
Det finns ett stort sortiment av produkter på apoteken.

Handel med läkemedel
För att få bedriva handel med läkemedel måste de krav uppfyllas som finns enligt lag.

Partihandel med läkemedel
Att äga, köpa eller sälja läkemedel, fysisk hantering och leverans av läkemedel.

Good Distribution Practice
Man måste hantera och transportera läkemedlen rätt genom alla steg i kedjan.

Personal
All personal som jobbar med något steg i partihandeln behöver ha rätt kompetens och utbildning

Dokumentation
Dokumentation är en viktig del vid hantering av läkemedel

Lokaler och utrustning
En partihandlares lokaler ska vara säkra och anpassade till verksamheten.

Lageradministration och leveranser
Läkemedel ska ha samma egenskaper och kvalitet när de når patient som när de lämnar fabriken.

Hantering av felaktiga läkemedel
Alla reklamationer ska hanteras och registreras.

Förfalskade läkemedel
Användning av ett förfalskat läkemedel kan ge allvarliga konsekvenser.

Transporter och förpackningar
Transportförpackningarna ska ge tillräckligt skydd och inte inverka negativt på produkternas kvalitet.

Temperaturstyrda transporter
Medicinska produkter som hanteras i en kylkedja är känsliga för temperaturavvikelser.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24