Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal

Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal

Att säkert lagra, hantera och distribuera livsmedel inom dagligvaror

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa är säkra, rätt märkta samt att företaget har fungerande rutiner för livsmedelshantering. Alla som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel i kedjan från produktion till konsumtion är viktiga aktörer.

Med ett allt större avstånd mellan råvara, producent och konsument blir transporterna av livsmedel ett viktigt led i livsmedelshanteringen.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företaget i hantering och distribution av livsmedel tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kursen ger dig insikter i kraven på en verksamhet med livsmedelshantering.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 3 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Att uppnå säkra livsmedel
God hygienpraxis är grunden för all livsmedelshantering.

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Grundkrav inom livsmedelshantering
En säker livsmedelshantering förutsätter att all personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien.

Hygieniska arbetsmetoder i lager
Livsmedelshanteringen är reglerad i Livsmedelslagen för att säkerställa en hög skyddsnivå.

Städning och rengöring inom livsmedelshantering
En välskött renhållning och god ordning skapar en grund för hygien i arbetet

Vissa krav på märkning av livsmedel
Märkningen av livsmedel ska vara enkel, korrekt och får inte vilseleda köparen.

Egenkontroll vid hantering av livsmedel i lager
Genom egenkontrollen kan företagen säkerställa att de livsmedel som hanteras är felfria och säkra.

Livsmedelskontroll av myndighet - introduktion
Myndighet kontrollerar att livsmedelsföretag uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24