Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Truckutbildning - Teori

Truckutbildning - Teori

Att skapa insikter inom truckkörning för säker materialhantering

Truckar och lyftvagnar används för förflyttning av gods kortare sträckor, oftast inom lager och olika arbetsområden för en industrianläggning eller hamn. De flesta truckar kan också användas för hantering av något slag, exempelvis orderplockning och för att lasta/lossa samt lyfta och/eller stapla gods.

Trucken arbetar ofta i trånga utrymmen där den skall samsas med andra fordon och människor. Därför måste man ställa stora krav på förarens skicklighet och omdöme. Föraren måste ha god kunskap om truckens användning och manövrering. Vidare skall föraren känna till gällande trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner.

Det övergripande målet är att blivande truckförare ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet

Utbildningsmål: Vi erbjuder möjligheter för elever att under kontrollerade former inhämta kunskaper och genomföra det teoretiska provet av en truckutbildning genom självstudier. Den kompletterande kompetensen att säkert arbeta med truckar inom exempelvis ett lager måste därefter ske genom praktisk träning. Kursen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10.

Den blivande truckförare behöver därför, under en viss tid under ledning av en truckinstruktör på en arbetsplats, diskutera och öva de praktiska momenten med truckkörning samt med stöd från instruktören lära hur man ska bete sig som truckförare i olika risksituationer. Ett praktiskt prov krävs dessutom.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Truckutbildning - Teori är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 8 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Föreskrifter kring användning av truck
Det finns en mängd bestämmelser och anvisningar för truckars användning.

Miljö- och säkerhetskrav på truckar
Problematiska arbetsmiljöfaktorer ökar riskerna för olycksfall och arbetsskador

Truckens arbetssätt
I arbetet med trucken kommer du i kontakt med några olika principer inom fysiken.

Truckarnas stabilitetsprinciper
Kombinationen av trucktyp, lastorgan och lyftorgan skapar en stabilitet för truckens arbete.

Truckens konstruktion
Trucken måste uppfylla vissa tekniska krav som framgår av tekniska standarder.

Lastorgan för truck
Den del på trucken som bär lasten kallas lastorgan där den vanligaste typen är gaffeln.

Val av transportutrustning för materialhantering
Truckar är en av de vanligaste transportörerna vid förflyttning av gods inom och utom ett företags anläggningar.

Motviktstruckar
En motviktstruck bär lasten utanför sin stödyta och lasten balanseras av truckens tyngd

Stödbenstruckar och skjutstativtruckar
Trucktyperna med sina små hjul kräver ett jämnt och plant underlag med god bärighet och utan större stigningar.

Godshantering med truck
Felaktig hantering kan medföra att lastbäraren och godset skadas eller leder till olycka.

Pallhantering med truck
Det vanligaste staplingsförfarandet är lagring i pallställ.

Lastning och lossning med truck
Lastning och lossning av fordon kan ske i markplan eller från lastkaj.

Trafik- och säkerhetsregler för truckkörning
Trafikanter av olika kategorier skall kunna utföra sitt arbete utan att utsätta varandra för ohälsa och risk för olycksfall.

Daglig tillsyn av truck
Den dagliga tillsynen ska göras av truckföraren så att den truck man kör är säker och i gott skick.

Batterivård hos truckar
Laddning och service av batteri får endast ske på särskild laddningsplats.

Truckförarens ansvar
Ansvar och förpliktelser är kopplade till truckföraren som arbetstagare på en arbetsplats.

Arbetsmiljö i lagerverksamhet
Belastningen vid olika kombinationer av tungt arbete eller obekväm arbetsställning måste ses över.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24