Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Säkra livsmedelstransporter

Säkra livsmedelstransporter

Rätt temperatur under transporter

Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och matkvaliteten bibehålls så kostnadseffektivt som möjligt.

Generellt gäller att hantering, lagring och transport av frysta och kylda livsmedel ska ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. Den allmänna regeln är att den på förpackningen angivna produkttemperaturen ska hållas genom hela distributionskedjan om inget annat krävs i lagstiftning eller andra riktlinjer.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företaget i hantering och distribution av livsmedel tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kursen ger dig insikter i kraven på den temperaturkontroll som krävs för att säkerställa att hälsofara inte kan uppstå under transporter.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Säkra livsmedelstransporter är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedel
Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Livsmedelskvalitet
Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp och omfattar i betydelse beskaffenhet, egenskap och värde

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedelskedjan
Alla som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel i kedjan från produktion till konsumtion är viktiga aktörer.

Hållbarhet hos livsmedel
Genom att förvara livsmedel i låga temperaturer kan man hämma mikrobernas tillväxt maximalt.

Livsmedelstransporter
Livsmedelstransporter utgör en risk i livsmedelskedjan.

Obruten temperaturkedja
För att säkerställa en obruten temperaturkedja krävs att temperaturen kontrolleras.

Temperaturkontroller
Det ska vara möjligt att kontrollera och mäta temperaturen hos de transporterade livsmedlen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24