Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lagerhantering av livsmedel för samdistribution

Lagerhantering av livsmedel för samdistribution

Att säkert lagra och hantera livsmedel för samordnad varudistribution

Ett sätt att effektivisera godstransporter är att i så stor utsträckning som möjligt samlasta varor som ska till samma geografiska område. Att beakta vid transportlösningarna är vilka varugrupper som kan samdistribueras.

För livsmedel finns dessutom livsmedelslagens krav på obruten kylkedja, hygien samt EU’s förordningar om separeringen av ekologiska livsmedel från konventionella livsmedel. Den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa är säkra samt att fungerande rutiner finns för livsmedelshantering.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företaget i hantering och distribution av livsmedel tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kursen ger dig insikter i kraven på en verksamhet med livsmedelshantering.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Lagerhantering av livsmedel för samdistribution är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Samordnad varudistribution och citylogistik
Effektivisering av godstransporter genom samlastning av varor till samma geografiska område.

Att uppnå säkra livsmedel
God hygienpraxis är grunden för all livsmedelshantering.

Ekologiska livsmedel
Ekologisk mat är gjord på råvaror som kommer från odlingar som är certifierade för vissa regler.

Allergener
Ämnen som är vanliga orsaker till allergi eller annan överkänslighet.

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Grundkrav inom livsmedelshantering
En säker livsmedelshantering förutsätter att all personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien.

Lagring av ekologiska livsmedel
Krav finns på att hålla ekologiska produkter och konventionellt producerade produkter åtskilda.

Hygieniska arbetsmetoder i lager
Livsmedelshanteringen är reglerad i Livsmedelslagen för att säkerställa en hög skyddsnivå.

Städning och rengöring inom livsmedelshantering
En välskött renhållning och god ordning skapar en grund för hygien i arbetet

Vissa krav på märkning av livsmedel
Märkningen av livsmedel ska vara enkel, korrekt och får inte vilseleda köparen.

Egenkontroll vid hantering av livsmedel i lager
Genom egenkontrollen kan företagen säkerställa att de livsmedel som hanteras är felfria och säkra.

Livsmedelskontroll av myndighet - introduktion
Myndighet kontrollerar att livsmedelsföretag uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24