Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Transporter av kylda och frysta livsmedel

Transporter av kylda och frysta livsmedel

Att säkerställa kyl- och fryskedjan i hela varuflödet

All livsmedelslagstiftning fokuserar på matsäkerhet och riktar sig till hela värdekedjan, från primärproduktion till butik och restaurang. Ansvaret för matsäkerheten ligger på kedjans enskilda aktörer. Detta ställer krav på en omfattande egenkontroll för att säkerställa kyl- och fryskedjan i hela flödet.

Den allmänna regeln är att den på förpackningen angivna produkttemperaturen ska hållas genom hela distributionskedjan om inget annat krävs i lagstiftning eller andra riktlinjer.

Utbildningsmål: Enligt lagstiftningens krav ska företaget i hantering och distribution av livsmedel tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kursen ger dig insikter i kraven på den temperaturkontroll som krävs för att säkerställa att hälsofara inte kan uppstå vid hantering, lagring och transport av frysta och kylda livsmedel.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Transporter av kylda och frysta livsmedel är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Obruten temperaturkedja
För att säkerställa en obruten temperaturkedja krävs att temperaturen kontrolleras.

Temperaturkontroller
Det ska vara möjligt att kontrollera och mäta temperaturen hos de transporterade livsmedlen.

Temperaturkrav vid hantering av livsmedel
Lämplig produkttemperatur för varje enskild livsmedelsprodukt

Rutiner vid lastning av livsmedel
Hantering frysta och kylda livsmedel ska så långt möjligt ske i utrymmen med kontrollerad lufttemperatur.

Transport och lagring av temperaturreglerade livsmedel
Lufttemperaturen under transport måste alltid vara så låg att kvalitet och matsäkerhet för produkterna inte riskeras.

Dokumentation av uppmätta temperaturer
Krav och rutiner på dokumentation och arkivering samt ansvarsfördelning.

Rutiner vid temperaturavvikelse och reklamation
Instruktioner för agerande vid temperaturavvikelser skall finnas i företagens egenkontrollprogram.

Mätutrustning för livsmedelshantering
Alla utrymmen ska vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24