Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Transporter för hållbarhet

Transporter för hållbarhet

Att minska transportsektorns klimatpåverkan

Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser, som i många fall finns på stora avstånd från varandra och kräver en logistisk lösning. Många typer av transportsystem använder fossila bränslen, vilka vid förbränning i motorer ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten.

Hållbara transporter sammanfattar samhällets strävan att minska transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö med effektivisering av godstransportsystemet. Den klimatutmaning som väntas blir alltmer styrande för villkoren för transportsektorn med restriktioner för hur godstransporter får utföras i framtiden.

Utbildningsmål: Syftet är att ge dig kunskaper om hur hållbara transporter kan utformas samt kraven enligt den nya lagen om reduktionsplikt där bränslebolagen måste blanda in en viss mängd icke fossila bränslen med ökad andel under kommande år.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Transporter för hållbarhet är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Hållbara transporter för samhället
Samhällets strävan att minska transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö.

Godstransportsystem
Att förflytta varor mellan säljare och köpare är grunden för all handel och kräver en logistisk lösning.

Godstransportarbete och framtiden
Hållbarhetskrav kommer att sätta restriktioner för hur godstransporter får utföras i framtiden.

Ruttplanering
Ruttplanering möjliggör leveranser till ett flertal kunder utan att hämta nytt gods för varje kund.

Samspelet mellan logistik och miljö
Miljöorientering är ett konkurrensmedel som ger en insikt i resursförbrukning mot lägre kostnader.

Godsvård och riskplanering
Ett gott medvetande om godsvård hos personalen ger minskade godsskador.

Lastplanering
Lastning av lastbärare kräver för gott resultat en god planering.

Förpackande av gods för sändning
Det är avsändarens ansvar att förpacka sändningar av gods.

Transportenheter
Betydelsen av att sammanställa godset till rationella enheter för hantering och transporter.

Grundregler för lastning och säkring
Viktiga regler inom transportteknik och trafiksäkerhet.

Konsolidering av gods
Att samordna flera mindre sändningar till större sändningar för att få högre kapacitetsutnyttjande.

Enhetslastteknik
För att hantera och transportera produkter med standardiserade transportmedel på land och sjö.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24