Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Leveransvillkor och Incoterms 2020

Leveransvillkor och Incoterms 2020

Avtalsparternas fördelning av ansvar vid export och import

Incoterms utgör tolkningsregler för de i världshandeln vanligast förekommande leveransvillkoren. Dessa utgör ett nödvändigt inslag i varje internationellt köpeavtal. Syftet med ett leveransvillkor är att ange vad som är säljarens respektive köparens ansvar i samband med transport och leverans av den sålda varan.

Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument.

Utbildningsmål: Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om Incoterms som leveransvillkor inom export och import av varor. En leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver parternas ansvar i en affärsuppgörelse vid transport och överlämnande av gods.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Leveransvillkor och Incoterms 2020 är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Allmänt om transporträtt
Alla rättsregler som reglerar förhållandet under själva transporten omfattas av begreppet transporträtt.

Köpeavtal vid transporttjänster
Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Riskfördelning vid leverans av gods
Det centrala momentet vad gäller risken för skada på eller förlust av gods är riskövergången.

Processen internationell frakt och handel
Vid internationell transport av gods finns det flera moment vilka alla måste följas för varje enskild sändning.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor
Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Betalningsvillkor
Beskrivning av betalningsformer.

Leveransvillkor
Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms
Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Välj rätt leveransvillkor
Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transporten ska fördelas mellan säljare och köpare.

Varu- och ansvarsförsäkring
Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24