Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Logistik, transporter och tullhantering - översikt

Logistik, transporter och tullhantering - översikt

Speditörens roll i ett internationellt affärsavtal

I samband med försäljning av en vara gör säljaren och köparen upp ett avtal. Detta avtal innehåller bland annat uppgifter om på vilka villkor godset ska betalas, försäkras, transporteras och tullhanteras.

Villkoren gällande transporter kan till exempel bestämmas genom användning av internationellt fastställda leveransvillkor, Incoterms. Transportuppdraget och olika logistiktjänster köps enklast upp genom en speditör, som löser de problem som uppstår när olika transportmedel berörs och när en transport passerar genom olika länder.

Utbildningsmål: Syftet är att ge dig kunskaper inom grundläggande frågor för transporttjänster inom export och import av varor. En leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver parternas ansvar i en affärsuppgörelse vid transport och överlämnandet av gods.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Logistik, transporter och tullhantering - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningens längd:Cirka 7 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 700 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

550 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Godsavsändare och godsmottagare
Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Emballering av gods för sändning
Det är avsändarens ansvar att förpacka sändningar av gods.

Speditörens ansvar
De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Ansvarsfrågor vid transporter
I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Organisera transporter
Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor
Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Tullteknik
Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Tulltaxan
Inledande beskrivning tulltaxans uppbyggnad samt system för klassificering varor.

Beräkning av tullvärde
Innan en importör får förfoga över varor som förts in i landet måste de förtullas baserat på varans tullvärde.

Transportadministration
Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24