Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Lagerstyrning - översikt

Lagerstyrning - översikt

Tillgänglighet och störningsfri produktion

För de flesta företag är det nödvändigt med en viss lagerhållning. För att åstadkomma en störningsfri produktion krävs oftast lager av råvaror och halvfabrikat, och för att tillräckligt snabbt möta efterfrågan från kunderna krävs ibland ett lager av färdiga produkter.

Ett lager förändras antigen genom påfyllning eller genom uttag. Påfyllning sker genom inköp eller genom egen produktion. Uttag sker på grund av försäljning eller användning i den egna produktionen. Styrningen går i första hand ut på att avgöra när påfyllning ska beställas och vilken kvantitet som ska anskaffas.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i olika begrepp och metoder för styrningen av ett lagers förändring av volym och värde.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Lagerstyrning - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Motiv för att ha lager
Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager
Olika kategorier av lager och deras syften.

Målen för lagerstyrning
Målsättningen ett företags borde ha om det vill maximera sin vinst.

Kapital bundet i lager
En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet
Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Lagerstyrning av materialflöden
Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter
Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Beställningspunktssystem
Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Periodbeställningssystem
Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24