Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsledarskap

Utbildningar inom Arbetsledarskap

Konsten att leda människor

I dagens komplexa, föränderliga och kunskapsintensiva organisationer ställs höga krav på ledaren att utöva ledarskap. Varje tid och varje situation kräver sitt ledarskap.

Framgångsrik utveckling och förändring förutsätter att de personer som driver arbetet har kunskaper och förmåga att kommunicera och leda.

Det handlar om att få med sig sina medarbetare i arbetet och förstå hur motivation och tillit skapas i olika situationer.

Vi har följande utbildningar inom området Arbetsledarskap:

Svenska:

Arbetsledarskap - arbetsmiljö 
Arbetsgivaren har ansvaret för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsledarskap - arbetsorganisation 
Individers och gruppers beteende i organisationen.

Arbetsledarskap - personalledning 
Att skapa resultat genom andra.

Arbetsledarskap - regelverk 
Insikter i arbetsrätt.

Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling 
Att skapa en lärande kultur i organisationen.

Motivation och delaktighet 
Att få känna sig sedd och uppmärksammad.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24