Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsledarskap - arbetsmiljö

Arbetsledarskap - arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ansvaret för att skapa en god arbetsmiljö

På arbetsplatser har arbetsgivare och arbetstagare skyldighet att samverka i frågor som rör arbetsmiljön. En god arbetsmiljö skapar trivsel och stabilitet i företaget, vilket i sin tur ger ökad kvalitet på företagets produkter eller tjänster. Företagsledningen har här en viktig uppgift.

Arbetsmiljölagen stadgar att arbete ska utföras i sund och säker arbetsmiljö och betryggande säkerhet ska ges mot ohälsa och olycksfall. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett uttryck för att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är löpande.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i betydelsen av en god arbetsmiljö för att uppnå bra prestationer minska problemen med ohälsa. Du får även kunskaper om lagstiftningen inom området och hur ansvaret fördelas i organisationen även efter en delegering.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Arbetsledarskap - arbetsmiljö är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Ledarskap bland företagets intressenter
Med företagets intressenter avses de aktörer, individer, grupper och organisationer som har intressen i ett företag.

Motiv till samverkan
Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Motivation och arbetstrivsel
Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen är en ramlag och basen för avtal på arbetsmiljöns område mellan arbetsmarknadens parter.

Ansvar och arbetsmiljölag
Arbetsmiljölagen har en vidare tillämpning än övriga arbetsrättsliga lagar.

Arbetsmiljölagens grundläggande idéer
Arbetsmiljölagen uttrycker ett antal viktiga grundläggande idéer.

Samverkan och skyddsorganisation
På arbetsplatserna har arbetsgivare och arbetstagare skyldighet att samverka i frågor som rör arbetsmiljön.

Reglering och tillsyn
Arbetsmiljöverket har till uppgift att stödja och främja skyddsverksamheten på arbetsplatserna.

Företagshälsovård
Många företag bedriver själva eller är på olika sätt anslutna till en företagshälsovårdscentral.

Arbetsskada och sociala aspekter
Det finns ett samband mellan arbete, upplevelse av arbetet och hälsa.

Rehabilitering
Arbetsgivaren svarar för den s k yrkesinriktade rehabiliteringen.

Arbetssituation och hälsa
Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetssituation och hälsa.

God arbetsmiljö - en konkurrensfaktor
Frågor om arbetsmiljö skall ses som en gemensam angelägenhet för företaget och dess anställda.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24