Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling

Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling

Att skapa en lärande kultur i organisationen

I effektiva arbetsorganisationer eftersträvar man att medarbetarna själva tar ansvar för ständig förbättring av metoder, rutiner, kvalitet och produktivitet. Det gäller att skapa en lärande organisation. I denna betonas vikten av att individer, grupper och hela organisationer ständigt lär, utvecklas och förnyas.

Det gäller att skapa en lärande kultur i organisationen och att eliminera hinder för kontinuerligt och flexibelt lärande. Arbetsledning är en viktig del av arbetsorganisationen. Allt mer framhävs behovet av ett så kallat situationsanpassat ledarskap.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i att skapa en lärande kultur i organisationen som kan hantera behov av utveckling med hänsyn till uppställda affärsmål och krav på resultat.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

En modern arbetsorganisation
En statlig produktivitetsutredning anger principerna för en modern arbetsorganisation.

Bra organisation
En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Ledarskap bland företagets intressenter
Med företagets intressenter avses de aktörer, individer, grupper och organisationer som har intressen i ett företag.

Motiv till samverkan
Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Ledarskap som påverkansprocess
Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Det anpassade ledarskapet
Ett företag eller organisation har olika krav på ledarskapet i olika stadier av sin utveckling och livscykel.

En ledarskapssyn
En ledarskapssyn handlar om kombinationen av personal- och resultatinriktat ledarskap.

Förändringsarbete i företag
Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Implementering av förbättringsarbete
Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Resurseffektiv verksamhet
I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av alla resurser, internt och externt, centralt.

5S - Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet
Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S.

Delaktighet, motivation och information
Många medarbetare förväntar sig att det är du som chef som skapar engagemang och delaktighet.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24