Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Motivation och delaktighet

Motivation och delaktighet

Att få känna sig sedd och uppmärksammad

Människor reagerar på olika sätt om arbetssituationen inte är tillfredsställande. Det är viktigt att man på företagen gör allt för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna känna motivation. En person som inte trivs presterar kanske sämre och mindre effektivt än de som känner trygghet och trivsel.

Att få sina sociala behov tillfredsställda är absolut nödvändigt för alla människor. En god arbetsmiljö skapar trivsel och stabilitet i företaget vilket i sin tur ger ökad kvalitet på företagets produkter eller tjänster.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i betydelsen av att skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna känna motivation. En av ledningens viktigaste uppgifter är att skapa ett klimat som ökar medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Motivation och delaktighet är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Administration av verksamhet
Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Motiv till samverkan
Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Förändringsarbete i företag
Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Implementering av förbättringsarbete
Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Bra organisation
En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Ledarskap som påverkansprocess
Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

God arbetsmiljö - en konkurrensfaktor
Frågor om arbetsmiljö skall ses som en gemensam angelägenhet för företaget och dess anställda.

Kompetens och konkurrenskraft
Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Delaktighet, motivation och information
Många medarbetare förväntar sig att det är du som chef som skapar engagemang och delaktighet.

En god psykosocial arbetsmiljö
Generella psykologiska krav på ett arbete.

Motivation och arbetstrivsel
Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24