Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsledarskap - regelverk

Arbetsledarskap - regelverk

Insikter i arbetsrätt

Företagande handlar om att organisera resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov. Fördelningen av arbete och ansvar resulterar i olika roller där uppgifter utformas. Ledarskap handlar om att få uppgifter uträttade genom andra och därmed nå uppställda mål.

Relationer mellan företaget och de anställda regleras med hjälp av lagstiftning där staten påverkar företagets spelregler. I denna kurs behandlas huvuddragen i den rättsliga regleringen. Tyngdpunkten ligger främst på makt, medbestämmande och demokrati.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i viktiga regler för både företaget och medarbetaren. Du få också kännedom om arbetsrättsliga lagar och bakgrunden till dessa.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Arbetsledarskap - regelverk är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Ledarskap och företagande
Företagande handlar i hög grad om att organisera resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Företagets intressenter
Företagets intressenter, deras insatser och utbyte och företagsledningens uppgift.

Motiv till samverkan
Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Lagstiftning som påverkar företag och anställda
Med hjälp av lagstiftning påverkar staten företagens spelregler och förutsättningarna för deras verksamhet.

Företagets samhällsansvar
De mest samhällsansvariga företagen är enligt ett synsätt de företag som har god lönsamhet och tillväxt.

Arbetsgivare och arbetstagare
Relationen mellan företaget och de anställda regleras bland annat av kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning.

Företagsdemokrati
Behandlar anställdas anställningstrygghet och inflytande i beslutsprocesser.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
Lagen omfattar i princip alla arbetstagare oavsett ålder och anställningstid.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Lagen syftar till att ge de anställda ett ökat inflytande på företagens affärs- och arbetsledning.

Varsel och neddragningar
I de flesta fallen innebär viktigare förändring i arbetsgivarens verksamhet att personalstyrkan förändras.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen är en ramlag och basen för avtal på arbetsmiljöns område mellan arbetsmarknadens parter.

Diskrimineringslagen
Diskriminering betyder att någon inte får bli negativt särbehandlad.

Arbetstidslagen
Arbetstidslagen gäller för allt arbete, med vissa undantag.

Semesterlagen
Semesterlagen omfattar alla arbetstagare.

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lagen innehåller varselregler och regler om åtgärder för att främja vissa arbetstagares anställningsbarhet.

Förtroendemannalagen
Fackföreningen har tolkningsföreträde vid olika uppfattningar om innebörden i facklig verksamhet.

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
De anställdas styrelseledamöter har i princip samma ställning som övriga styrelseledamöter.

Administration av verksamhet
Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Formell och informell organisation
Ett organisationsschema visar i princip företagets formella organisation och arbetsfördelningen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24