Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Arbetsledarskap - arbetsorganisation

Arbetsledarskap - arbetsorganisation

Individers och gruppers beteende i organisationen

Med arbetsorganisation menas hur arbete och arbetsprocesser organiseras. Arbetsorganisation handlar om människors förhållande till organisationer, det vill säga hur människan inordnas och samordnas med andra produktionsfaktorer i ett produktionssystem.

Företagets kultur innebär de värderingar och attityder som präglar individers och gruppers beteende i organisationen. Individens arbetsmotivation påverkas av att arbetet upplevs som meningsfullt och att det finns möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i hur arbete och arbetsprocesser organiseras och människors förhållande till organisationer. Du får också insikter i faktorer som påverkar individens arbetsmotivation.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Arbetsledarskap - arbetsorganisation är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Administration av verksamhet
Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Formell och informell organisation
Ett organisationsschema visar i princip företagets formella organisation och arbetsfördelningen.

Befogenheter och ansvar
Att befogenheter och ansvar måste följas åt är en grundläggande organisationsprincip.

Bra organisation
En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Arbetsorganisation
Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Arbetssituation och hälsa
Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetssituation och hälsa.

En modern arbetsorganisation
En statlig produktivitetsutredning anger principerna för en modern arbetsorganisation.

Arbetsorganisation och medbestämmande
Den moderna arbetsorganisationen bygger i hög grad på delaktighet, gemensamt beslutsfattande och ansvarstagande.

Medbestämmandeavtal
Avtalet är en påbyggnad och vidareutveckling av medbestämmandelagen (MBL) och är till för att främja utveckling och samverkan inom företaget.

Motivation och arbetstrivsel
Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24