Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Produktionsplanering i företag

Produktionsplanering i företag

Att planera för beslut om framtida aktiviteter och händelser

Att planera innebär förenklat att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. Problemet med olika tidshorisonter och precision hanteras genom att planera materialflöden och produktion successivt i en hierarkisk struktur av planeringsfunktioner.

För planeringsfunktioner med lång planeringshorisont tillämpas låg detaljeringsgrad medan den med kort planeringshorisont har hög precision och detaljeringsgrad. En helhetssyn ställer krav på planeringsprocessen.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring produktionsplanering och strukturen på planeringsprocessen med dess olika detaljeringsgrad.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Produktionsplanering i företag är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Planeringsprocessen
Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Produktionsplanering
Den övergripande nivån på planerad produktionsvolym för att nå företagets mål.

Prognosarbete vid produktionsplanering
Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Huvudplanering
Processen för att göra planer för företagets försäljnings- och produktionsverksamhet.

Nettobehovsplanering
Beräkning av materialbehov med hänsyn till ledtider, lagersaldon och partiformningsmetoder.

Arbete med nettobehovsberäkning
Arbetsgång med MRP-tablå.

Företagets teknologi
Inköpsfunktionens arbete vid olika produktionsteknologi mellan kund och leverantör.

Planeringsprinciper
Pull eller push i materialplanering.

Planeringsmiljöns inverkan
Planeringsmiljöns inverkan på styrning av produktionen.

Produktbeskrivning för planering
Produktkännedom är A och O för allt MPS-arbete.

Förädlingsgrad vid orderingång
Beskrivning i vilken utsträckning produkterna är färdigförädlade vid orderingång.

Produktion av halvfabrikat
Fördelarna med att produktens kundspecifika egenskaper kommer in i slutet av tillverkningskedjan.

Marknadens krav på leveranstider
Fyra huvudstrategier att möta marknadens krav på leveranstider.

Efterfrågans effekter
Beskrivning hur efterfrågans variation påverkar planeringsprocessen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24