Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Allmän logistik

Utbildningar inom Allmän logistik

Bred grundutbildning i logistik

Logistikfrågor påverkar ett företags lönsamhet och konkurrenskraft.

Hur effektiv logistiken är beror på hur processerna är utformade och till stor del även vilken kunskap de enskilda medarbetarna har.

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden. Det är ett synsätt och en vetenskap som handlar om att skapa ett enhetligt och effektivt materialflöde genom de olika leden i ett företag, från leverantör till produktion och slutgiltig konsument.

Vi har följande utbildningar inom området Allmän logistik:

Svenska:

Grundläggande logistik 
Ökad förståelse för hela logistikkedjan.

Grundläggande produktionsekonomi och logistik 
Organisera resurser och kompetens.

Engelska:

Basic Logistics 
Coordinated control of the flows of materials.

Basic Production Economy and Logistics 
Organizing resources and competence.

Flow by Lean and Logistics 
Improvement in the efficiency of the operation.

Introduction to Business Economics and Budgeting 
Planning and organizing resources.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24