Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Lean Production

Utbildningar inom Lean Production

Gör mer med mindre resurser

Med Lean Production har industrin fått en ny utmaning. Målet är att uppnå en processorienterad och behovsstyrd produktion där alla arbetar efter ett standardiserat arbetssätt.

Huvudprincipen är att eliminera slöseri och enbart ägna sig åt aktiviteter som ökar värdet på en produkt. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och ska därför systematiskt elimineras.

Det finns en stor förbättringspotential inom industrin men man måste våga utmana sina processer, både fysiska och mentala.

Vi har följande utbildningar inom området Lean Production:

Svenska:

5S - Ordning och reda 
Skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

Bättre arbetsmiljö och ergonomi 
Bra arbetsmiljö ger hög produktivitet.

Grundläggande Lean Production 
Gör mer med mindre resurser.

Introduktion till Lean Production 
Minimera slöserier och öka konkurrenskraften.

Kompetens för flexibel produktion 
Strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden.

Kvalitet - ständig förbättring 
Att erhålla nöjda kunder och effektiv verksamhet.

Lean för tjänster och service 
Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt.

Leanprincipen - behovsstyrd produktion 
Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan.

Leanprincipen - kvalitet i varje led 
Visioner inom kvalitet ger ett företag både riktning och energi.

Ledarskap för flödeseffektivitet 
Organisera för ständiga förbättringar i samspel med kunder och medarbetare.

Engelska:

5S - Order and method 
Organize your workplace.

Basic Lean Production 
Do more with fewer resources.

Introduction to Lean Production 
Minimize waste and increase competitiveness.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24