Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Kompetens för flexibel produktion

Kompetens för flexibel produktion

Strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden

Ständiga förändringar på marknader och i kundönskemål gör att man som tillverkare måste kunna hantera produktvarianter och nya produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Det behövs en flexibel produktion som både är resurssnål och lättrörlig.

I fokus står den enskilde medarbetarens arbetsuppgifter och kompetens samt att effektiva arbetsteam samspelar med varandra. I arbetet med flexibilitet bör organisationen inrikta sig på att ”rätt team ska vara på rätt plats i rätt tid”. Kursen behandlar hur medarbetare i allt högre grad måste vara kompetent som individ och i grupp.

Utbildningsmål: Kursen syftar till att deltagarna ska få förståelse för betydelsen av att individers och organisationens kompetens hela tiden måste vidareutvecklas genom lärande. Kursen ger kunskaper från ett övergripande plan till konkreta verktyg.

Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och medarbetare inom produktion, lager och distribution som vill få kunskaper kring kompetensfrågor, arbete och effektiva arbetsteam i strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom produktion, lager och distribution.

Utbildningsmetod: Kompetens för flexibel produktion är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Kompetens och konkurrenskraft

Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Resurseffektiv verksamhet

I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av alla resurser, internt och externt, centralt.

Konkurrenskraftigt arbetssätt

Förespråkare hävdar att Lean Production är det mest konkurrenskraftiga sättet för industriell produktion.

Teambaserad produktion

Ett mått på morgondagens mest effektiva organisationer är dess förmåga att lära.

Människan i centrum

Det väldigt tydligt att människan är av avgörande betydelse för kvaliteten.

Arbetssituation och hälsa

Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetssituation och hälsa.

Ensidigt arbete

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

God belastningsergonomi

Fem teser kan formuleras för god belastningsergonomi.

Del 2

Modern organisation och lagarbete

Utifrån principerna inom Lean production är lagarbete det bästa sättet att uppnå önskvärda mål.

Bildande av arbetslag

Att med hjälp av teambildning bättre ta tillvara och mobilisera mänskliga resurser.

Tid och flexibilitet

Kortare tider innebär möjligheter att ställa om snabbare.

Flexibilitet i organisationen

Ett viktigt motiv för att prioritera flexibilitet är att utveckla en förmåga att parera istället för att planera.

Flexibel produktion

En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Kapacitetsflexibilitet med extern bemanning

Ett sätt att effektivisera produktionen är att använda olika former av flexibilitet i arbetskraft och arbetstid.

Parallellgruppering

Med en parallellgruppering av produktionsflödet åstadkoms en större flexibilitet i produktion och arbetsinnehåll.

Kompetensbegreppet

Kompetens kan definieras som förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Mångkunnighet i drift och underhåll

Mångkunnigheten skapar möjligheter för den enskilde att utveckla sig och innebär en styrka och konkurrensfördel för företaget.

Del 3

Kompetensbehov för arbetsuppgiften

Kompetensbehovet måste analyseras för att bygga upp och arbeta med effektiva arbetsteam.

Arbetsuppgifter i flödesorienterad produktion

Att skapa förutsättningar för attraktivare arbetsuppgifter och samarbete.

Kompetenskartläggning med kompetensmatris

Genom att använda en kompetensmatris kan man kartlägga och identifiera kompetenskrav och kompetensbehov.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Personalutveckling

Det berör både utveckling av verksamhet och medarbetare.

Karriärplanering

Varje persons karriärplanering är unik och måste utgå ifrån vars och ens egna komplexa tillvaro.

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24