Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Lean för tjänster och service

Lean för tjänster och service

Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt

Något alla produkter har gemensamt, oavsett om de är varor eller tjänster, är att de ska uppfylla sitt syfte. Den som bestämmer om produkten uppfyller sitt syfte är främst kunden och kvalitet kan därmed även sägas vara produktens förmåga att uppfylla kundens behov.

Att betrakta tjänsteproduktion ur ett leanperspektiv börjar med insikten att arbetsuppgifterna kan ses som produktion.
Lean för tjänster och service är en bred utbildning som ger kunskaper om principer, metoder och tankesätt som används i arbetet.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå och använda principer, metoder och tankesätt för att införa Lean som arbetssätt i ett företag. Syftet med kursen är att visa att Lean som verksamhetsfilosofi är ett mycket effektivt sätt att förbättra det ekonomiska resultatet i ett företag.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av företagets processer inom tjänster och service till såväl interna som externa kunder

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Lean för tjänster och service är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Produktion av tjänster och varor

Gränsen mellan vad som är en vara respektive en tjänst håller på att suddas ut.

Skiften i affärslogik för värdeskapande

Företaget som värdeskapandets organisatör.

Upplevd tjänst

En levererad tjänst ger en totalupplevelse.

Kundnytta och kundtillfredsställelse

Syftet med ett företags alla ansträngningar kan sammanfattas med att uppnå nöjda kunder.

Totalkvalitet och verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling ett system för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten.

Att förstå kunderna och organisera arbetsuppgifterna

Detta är den första byggstenen i en grund för lean

Kvalitetsbristkostnader

De utgör de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga.

Vårt förhållande till tid

Syftet är få mer tid till dig själv, till att reflektera och till att göra rätt saker.

Mål för intressenter

Ett mål kan definieras som ett önskvärt framtida tillstånd för en organisation eller med verksamheten.

Att sätta tydliga mål

De enskilda mål som formuleras för verksamheten är avgörande för framgångarna

Japansk tillverkningsfilosofi och Lean Production

Det japanska företaget Toyota kopplas ofta samman med Lean Production.

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Arbetsgrupp och psykosocial arbetsmiljö

En välfungerande arbetsgrupp kan inrikta sin energi och sina ansträngningar på ett målinriktat arbete.

Del 2

Processorienterat arbetssätt

Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Att beskriva processer

En process dokumenteras ofta i form av en processkarta som visar hur aktiviteter hänger ihop.

Att göra en processkarta

En processkartläggning behöver vissa förutsättningar för att arbetet ska bli effektivt.

Avstämning av processkartan

Det kan vara klokt att skynda långsamt och hämta in fler synpunkter.

Kartläggning av orderprocessen

Att dela upp aktiviteter i de som skapar värde för kunden och de som inte gör det.

Utleveransprocessen till kund

När produktion och konsumtion är skilda åt måste varorna distribueras fysiskt från producenten till konsumenten.

Reklamationsprocessen

En affärsprocess med syfte att fungera som stöd till huvudprocessen att producerar varor eller tjänster med den kvalitet som kunderna vill ha.

Utvärdering av processer

Ett sätt att få struktur på arbetet med en utvärdering är att följa en generell planeringsprocess.

Utveckla värdeflödet

Företaget måste skapa en struktur för att stödja förutsättningarna för det interna värdeflödet.

Snabbt och flexibelt flöde

Flexibilitet och strategier för en verksamhet med Lean-filosofi.

Mäta det viktiga

Mätningarna bör vara enkla, synliga med mått som kan förstås och sättas i samband med utförda prestationer.

Del 3

Medel för en lean verksamhetsstrategi

Startpunkten är att specificera värdet sett ur kundens perspektiv!

Exempel på flödesförbättrande förändringsaktiviteter

Att öka flödeseffektiviteten i organisationen

Att göra 5S på kontor

En effektiv metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

Att skapa effektiva standarder i arbetssätt

En standard är en beskrivning av hur en given process eller aktivitet ska utföras.

Verktyg för implementering av Lean Production

Fem utvecklingsfaser och dess verktyg för att skapa en verksamhet som följer principerna för Lean Production.

Förbättringscirkeln

PDCA-modellen symboliserar ett antal nödvändiga faser i förbättringsarbetet.

Visuell styrning

Visuell styrning är arbetssätt och verktyg för att kommunicera och styra det som måste utföras.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Ständiga förbättringar

Grunden för all förbättring är att veta exakt var man står i nuläget.

Organisera för ständiga förbättringar

Att med ett engagerat ledarskap bygga en kundorienterad kultur för ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet.

Ledarskap för Lean

Lean baseras på ett välutvecklat och närvarande ledarskap.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24