Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Ledarskap för flödeseffektivitet

Ledarskap för flödeseffektivitet

Organisera för ständiga förbättringar i samspel med kunder och medarbetare

Organisationer består av människor i samspel. För att följa med i utvecklingen måste organisationer genomgå en fortlöpande förändring och anpassning. En förutsättning för att företaget ska kunna drivas med god lönsamhet är att kundernas behov och förväntningar uppfylls.

Att leverera kundtillfredsställelse och kundvärde är avgörande för företagets konkurrenskraft. Konsekvensen blir att lönsamhet snarare än produktivitet blir det centrala målet. En flödesbaserad verksamhet ställer krav på att ekonomistyrningen stödjer företagets affärsstrategi och att den beaktar kundernas intresse.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i betydelsen av en processorienterad styrning med djupare och bredare ansvarsfördelning för medarbetare samt behovet av nya mätetal för organisationen. Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under en given tidsperiod.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med förändringsledning oavsett i vilken funktion eller på vilken nivå du arbetar. Du behöver inte nödvändigtvis tituleras chef utan är kanske projektledare, utvecklare, utbildare eller eldsjäl som på grund av din kompetens och ditt engagemang är en nyckelperson i förändringsarbetet.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns erfarenhet av organisatoriskt arbete och kommunikation mot medarbetare, kollegor, kunder och leverantörer. Förmågan att lyssna är en viktig egenskap.

Utbildningsmetod: Ledarskap för flödeseffektivitet är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Vad är ett företag?

Ett företag kan ses som en kedja av leverantörer och kunder, både interna och externa.

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Tillverkande företag

Resurser och övriga förutsättningar som krävs för att bedriva effektiv verksamhet.

Grunderna för Supply Chain Management

Ett helhetsperspektiv över flödet från första leverantörsledet till slutlig förbrukning.

Utveckling till integrerad försörjningskedja

Schematisk beskrivning av utvecklingen till integrerad försörjningskedja.

Administration av verksamhet

Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Administrativa ledningsbegrepp

Administrativa aspekter som hör samman med ledarrollen.

Verksamhetsstyrning

System för verksamhetsstyrning

Effektivitet i hantering av relationer och resurser

För såväl företag som samhällsorganisationer gäller effektivitetslagen.

Del 2

Ledarskap som påverkansprocess

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Ledare som utvecklar

Ledare som lyckas engagera sina medarbetare har störst chans att lyckas med ambitionen.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Förändringsarbete i företag

Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Skapa en förändringsorganisation

För att försäkra sig om ett framgångsrikt förbättringsarbete krävs en tydlig rollstruktur i organisationen.

Organisera för ständiga förbättringar

Att med ett engagerat ledarskap bygga en kundorienterad kultur för ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet.

Ständigt förbättringsarbete

Grunden för all förbättring är att veta exakt var man står i nuläget

Värdegrundsfrågor

På våra arbetsplatser behöver vi gemensamma spelregler och värderingar för att åstadkomma en trygg miljö.

Sammanhållning och gruppklimat

Man måste ta hänsyn till att människor och grupper är både lika och olika och för att en grupp ska kunna fungera måste medlemmarna komplettera varandra.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Kundnytta och kundtillfredsställelse

Syftet med ett företags alla ansträngningar kan sammanfattas med att uppnå nöjda kunder.

Del 3

Kundorientering i flödesbaserad verksamhet

Företaget ska skapa värde och marknaden bedöma värdet.

Kundrelaterat flöde

Med startpunkt i kunden och dennes konsumtion förändras synsättet radikalt i distributionskanalen.

Kompetens och konkurrenskraft

Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Verklighet och vision

Inför allt förändringsarbete inom en organisation eller på en arbetsplats måste verklighet, vision och mål klargöras.

Att sätta tydliga mål

De enskilda mål som formuleras för verksamheten är avgörande för framgångarna

Hur Lean Production hänger ihop

Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Ledarskap för Lean

Lean baseras på ett välutvecklat och närvarande ledarskap.

Tidseffektiv arbetsorganisation

Den tidseffektiva arbetsorganisationen kännetecknas av rätt tempo och effektiv tidsanvändning i olika processer.

Del 4

Att skapa effektiva standarder i arbetssätt

En standard är en beskrivning av hur en given process eller aktivitet ska utföras.

Standardisering av arbetssätt

Den för närvarande bäst kända metoden är den som innehåller minst slöseri och klarar ställda krav på ett säkert sätt

Standardisering av operationer

En standardisering kan i sin form definieras som ett sätt att sprida förbättringens fördelar genom hela organisationen.

Flödeseffektivitet och resurseffektivitet

Både resurseffektivitet och flödeseffektivitet mäts baserat på värdeskapande aktiviteter

Att mäta effektiviteten i en försörjningskedja

En kombination av den totala kostnaden för försörjningskedjan och kundnöjdhet kan användas.

Flödesekonomiskt agerande

Viktiga egenskaper hos ett synsätt baserat på flödesekonomi med ett totalperspektiv

Prestationsmätning i en flödesbaserad verksamhet

Ekonomistyrningens uppgift i flödesbaserad verksamhet är att mäta olika prestationer och styra aktiviteter för att uppfylla mål.

Exempel på flödesförbättrande förändringsaktiviteter

Att öka flödeseffektiviteten i organisationen

Daglig styrning av verksamhet

Metodiken i Daglig styrning säkerställer att problem hanteras på rätt organisatorisk nivå.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24